Audio-, besturings- en instrumentatiekabel (meerdere paren, afgeschermd)