Audio-, besturings- en instrumentatiekabel (meerdere paren, niet afgeschermd)